Okleiniarki krawędzi

Ręczne mechaniczne klejenie laminatu i MDF o krawędziach prostych lub profilowanych.