CMT Płyn do czyszczenia pił oraz frezów, FORMULA 2050 - 5l
CMT Płyn do czyszczenia pił oraz frezów, FORMULA 2050 - 5l

CMT Płyn do czyszczenia pił oraz frezów, FORMULA 2050 - 5l


Cena katalogowa
268.04 zł
329.69 zł z Vat

Rabaty ilościowe
5% /Od 10 szt

Dostępność w magazynie:
Magazyn wysyłkowy (dostawa w ciągu 2-3 dni)
ponad 10 szt
Sklep (wyłącznie odbiór osobisty)
2 szt

Kod
C99800103


51


ponad 10 szt
61.80 zł
76.01 zł z Vat
ponad 10 szt
268.04 zł
329.69 zł z Vat

FORMULA 2050 to bezpieczny i przyjazny (biodegradowalny) dla środowiska płyn czyszczący, ktory został stworzony specjalnie do czyszczenia narzędzi pracujących w obróbce drewna.
Drewno podczas obróbki zostawia na ostrzach żywicę i smołę, ktore skracają okres używalności węglika. W wielu przypadkach wymagane jest wiele silnych chemikaliów, aby rozpuścić powstały osad. Nasza bezpieczna i nietoksyczna FORMULA 2050 przenika szczeliny żywicy, rozpuszczając jej wiązania z powierzchnią ostrza. Czysta powierzchnia frezu mniej się nagrzewa i lepiej pracuje, a tym samym sprawia, że okres używalności narzędzia przedłuża się.

• Usuwa smołę, żywicę oraz inne osady powstałe podczas pracy na narzędziach (piłach, frezach, wiertłach, nożach, itd.).
• Nietoksyczna, niepalna, posiadająca certyfikat biodegradowalności. Formula 2050 jest bezpieczna, przyjazna środowisku naturalnemu.
• Czyszczona powierzchnia nie wymaga dodatkowego płukania. Chroni przed rdzą i korozją. Nadaje się rownież do stołow frezarskich.
• Może być stosowana w formie sprayu lub w ultradźwiękowych urządzeniach czyszczących poprzez zanurzenie całego narzędzia w płynie.


Produkt ten otrzymał 5 gwiazdek w rankingu czasopisma “WoodR Magazine”

 

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280
Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.


JET JWBS-9X Stołowa pilarka taśmowa do drewna
Kod: 121-JWBS-9X
977.35 zł
1 202.14 zł z Vat
Dokumenty w aktualnej pozycji:
Może Państwa zainteresować