Píly Silky – Bezpečnostné inštrukcie

Dôležité!
Čítajte tieto inštrukcie pred použitím píly.
NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
NEPOUŽÍVAJTE teleskopické ani iné píly do vzdialenosti 15 metrov od akéhokoľvek elektrického vedenia alebo elektrických drôtov.
Nedodržanie tohto varovania môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť elektrickým prúdom.


UPOZORNENIE:
Nesprávne použitie píly môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. Nerežte nad hlavou. Vždy používajte prilbu a ochranu očí pri používaní píly.

POZOR:
Pílový list je extrémne ostrý. Nedotýkajte sa ho rukou a ani sa pílovým listom nedotýkajte žiadnej časti telami. Vždy vložte pílu do pripraveného ochranného krytu, pokiaľ s ňou nepracujete. Uchovávajte mimo dosahu detí.

POZOR:
Silky, a jej dcérske spoločnosti, dovozcovia, distribútori a predajcovia nie sú zodpovední a nenesú žiadnu zodpovednosť za zranenia, straty alebo poškodenia vyplývajúce z nesprávneho použitia tejto píly.


Silky píly správne režú ak ťaháte pílou smerom k sebe. Nereže pri ťahu smerom od Vás. Rezanie ťahom k sebe vyžaduje, oveľa menej energie a poskytuje viac kontroly nad rezom. Silky píly sú presné a kvalitné nástroje, a preto by ste s nimi mali tiež tak zaobchádzať a starostlivo sa o ne starať. Každá píla sa zničí pri nesprávnom používaní a preto tu máte návod ako píly správne používať. Nedodržanie týchto zásad vylučuje záruku.


Ako správne používať píly Silky?

1. Silky píly sú konštruované pre záber do materiálu pri ťahu smerom k sebe. Tenký pílový list sa neohne, pretože je napnutý ťahom. Iba pri tlaku sa môže píla ohnúť alebo prasknúť. Preto nikdy netlačte na pílu alebo jej nevychyľujte z rezu. Toto môže spôsobiť zničenie pílového listu. Vždy mierne nadvihnite list ak tlačíte pílu smerom od seba. Ak pílový list zničíte, môžete ho dokúpiť ako náhradný diel.

2. Precízne vyrobený pílový list a špeciálne rezné zuby umožňujú rezať s minimálnou silou. Preto nikdy nepoužívajte silu k urýchleniu rezanie. Nechajte pílu pracovať samu a len ťahajte pílou smerom k Vám.

3. Impulzne kalené zuby (symbol indukčného kalenie) nemožno ostriť.

4. Udržujte Vašu pílu čistú a používajte k tomu vhodné čistiace prostriedky (rozpúšťadlá). Nepoužívajte je však na rukoväť.

5. Ak pílu nepoužívate uskladnite ju mimo vlhké prostredie a list chráňte puzdrom. Držte píly mimo dosahu detí. Mohli by sa zraniť.

6. IGM nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym použitím píl Silky.

 

Technika rezania ťahom.

1. Vždy držte pílu bezpečne za rukoväť.
2. Začnite rezať ľahko ťahaním listu cez vetvu alebo trám smerom k Vám.
3. Posuňte pílu ľahko dopredu. Pri tlaku od Vás píla nereže !!!
4. Opakujte kým vetvu alebo trám prerezete.
5. Použite malú silu pri ťahu smerom k Vám a potom jednuše a ľahko posuňte pílu smerom od Vás. Nechajte zuby rezať.