CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 5 l

CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 5 l


Cena katalogowa
222.50 zł
273.68 zł z Vat

Rabaty ilościowe
5% /Od 10 szt

Dostępność w magazynie:
Magazyn wysyłkowy (dostawa w ciągu 2-3 dni)
ponad 10 szt
Sklep (wyłącznie odbiór osobisty)
2 szt

Kod
C99800203


51


ponad 3 szt
64.84 zł
79.75 zł z Vat

POLECAMY

ponad 10 szt
222.50 zł
273.68 zł z Vat

• Ogranicza przywieranie żywicy, pyłów oraz drobnych skrawków drewna
• Czyści poszczególne części maszyny
• Działa antykorozyjnie na stół maszyny
• Skutecznie chroni przed wilgocią


Instrukcja:
Nanieś płyn na poszczególne części maszyny. Uzyskasz jednolitą warstwę, ktora zdecydowanie ułatwi posuw materiału na stole maszyny.

 

Niebezpieczeństwo

Substancje stwarzające zagrożenie
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.


AkcesoriaPokazać
JET JTS-315SP Pilarka tarczowa - 230V
Kod: 121-JTS-315SPM
3 314.82 zł
4 077.23 zł z Vat
JET JTS-315SP Pilarka tarczowa - 400V
Kod: 121-JTS-315SPT
3 314.82 zł
4 077.23 zł z Vat
JET JTS-600X Pilarka formatowa - 400V
Kod: 121-JTS-600XT
9 349.45 zł
11 499.82 zł z Vat
Dokumenty w aktualnej pozycji:
  • Brak dokumentów
Może Państwa zainteresować