CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 1 l
CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 1 l

CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 1 l


Cena katalogowa
67.23 zł
82.69 zł z Vat

Rabaty ilościowe
5% /Od 10 szt

Dostępność w magazynie:
Magazyn wysyłkowy (dostawa w ciągu 2-3 dni)
ponad 3 szt
Sklep (wyłącznie odbiór osobisty)
ponad 3 szt

Kod
C99800201


51


ponad 3 szt
67.23 zł
82.69 zł z Vat
ponad 10 szt
230.72 zł
283.79 zł z Vat

• Ogranicza przywieranie żywicy, pyłów oraz drobnych skrawków drewna
• Czyści poszczególne części maszyny
• Działa antykorozyjnie na stół maszyny
• Skutecznie chroni przed wilgocią


Instrukcja:
Nanieś płyn na poszczególne części maszyny. Uzyskasz jednolitą warstwę, ktora zdecydowanie ułatwi posuw materiału na stole maszyny.

 

Niebezpieczeństwo

Substancje stwarzające zagrożenie
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.


JET JTS-600XL Pilarka formatowa - 400V
Kod: 121-JTS-600XLT
10 738.57 zł
13 208.44 zł z Vat
CMT CHROME Piła chromowana wyciszona - D160x2,2 d20 Z48 HW
Kod: C28576048H
148.95 zł
183.21 zł z Vat
JET JPT-410 Wyrówniarko-grubościówka
Kod: 121-JPT-410T
13 563.44 zł
16 683.03 zł z Vat
JET JPT-310 Wyrówniarko-grubościówka - 400V
Kod: 121-JPT-310T
10 405.81 zł
12 799.15 zł z Vat
JET JPT-310HH Wyrówniarko-grubościówka, walec płytkowy - 400V
Kod: 121-JPT-310HH-T
14 855.20 zł
18 271.90 zł z Vat
JET JPT-410HH Wyrówniarko-grubościówka, walec płytkowy
Kod: 121-JPT-410HH-T
19 498.36 zł
23 982.98 zł z Vat
JET JWP-12 Grubościówka stołowa, model 2022
Kod: 121-JWP-12L
2 245.55 zł
2 762.03 zł z Vat
JET JPT-310 Wyrówniarko-grubościówka - 230V
Kod: 121-JPT-310M
10 591.63 zł
13 027.70 zł z Vat
JET JPT-260 Wyrówniarko-grubościówka - 400V
Kod: 121-JPT-260T
8 886.63 zł
10 930.55 zł z Vat
IGM LAGUNA 14BX Pilarka taśmowa 230V
Kod: 151-14BX
9 498.50 zł
11 683.16 zł z Vat
IGM LAGUNA 18BX Pilarka taśmowa 400V
Kod: 151-18BX
12 552.17 zł
15 439.17 zł z Vat
Dokumenty w aktualnej pozycji: