POLECAMY

CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 1 l
CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 1 l

CMT Lubrykant, FORMULA 998 - 1 l


Cena katalogowa
67.23 zł
82.69 zł z Vat

Rabaty ilościowe
5% /Od 10 szt

Dostępność w magazynie:
Magazyn wysyłkowy (dostawa w ciągu 2-3 dni)
ponad 3 szt
Sklep (wyłącznie odbiór osobisty)
ponad 3 szt

Kod
C99800201


51


ponad 3 szt
67.23 zł
82.69 zł z Vat

POLECAMY

ponad 10 szt
230.72 zł
283.79 zł z Vat

• Ogranicza przywieranie żywicy, pyłów oraz drobnych skrawków drewna
• Czyści poszczególne części maszyny
• Działa antykorozyjnie na stół maszyny
• Skutecznie chroni przed wilgocią


Instrukcja:
Nanieś płyn na poszczególne części maszyny. Uzyskasz jednolitą warstwę, ktora zdecydowanie ułatwi posuw materiału na stole maszyny.

 

Niebezpieczeństwo

Substancje stwarzające zagrożenie
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.


JET JTS-600XL Pilarka formatowa - 400V
Kod: 121-JTS-600XLT
11 898.32 zł
14 634.93 zł z Vat

ZNIŻKA 11 %

PROMOCJA

JET JPT-410 Wyrówniarko-grubościówka
Kod: 121-JPT-410T
13 528.10 zł
16 639.56 zł z Vat
JET JPT-310 Wyrówniarko-grubościówka - 400V
Kod: 121-JPT-310T
11 661.45 zł
14 343.58 zł z Vat
JET JPT-310HH Wyrówniarko-grubościówka, walec płytkowy - 400V
Kod: 121-JPT-310HH-T
16 647.73 zł
20 476.71 zł z Vat
JET JPT-410HH Wyrówniarko-grubościówka, walec płytkowy
Kod: 121-JPT-410HH-T
21 851.15 zł
26 876.91 zł z Vat
JET JWP-12 Grubościówka stołowa, model 2022
Kod: 121-JWP-12L
2 486.27 zł
3 058.11 zł z Vat
JET JPT-310 Wyrówniarko-grubościówka - 230V
Kod: 121-JPT-310M
11 869.66 zł
14 599.68 zł z Vat
JET JPT-260 Wyrówniarko-grubościówka - 400V
Kod: 121-JPT-260T
10 260.08 zł
12 619.90 zł z Vat

ZNIŻKA 8 %

PROMOCJA

IGM LAGUNA 14BX Pilarka taśmowa 230V
Kod: 151-14BX
8 738.62 zł
10 748.50 zł z Vat

ZNIŻKA 10 %

PROMOCJA

IGM LAGUNA 18BX Pilarka taśmowa 400V
Kod: 151-18BX
11 296.96 zł
13 895.26 zł z Vat
Dokumenty w aktualnej pozycji:
  • Brak dokumentów